Valberedning utsedd i Idogen AB

REGULATORISK

Valberedningen, bestående av Cecilia Hollerup (representerar HCN group), Rolf Ehrnström (representerar Ventac Holdings (Cyprus) Ltd) och Leif G. Salford, har samlats. Cecilia Hollerup har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2018 har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

a)       förslag till ordförande vid årsstämman;

b)       förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)       förslag till arvode till revisorer;

e)       förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)        förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Cecilia Hollerup på e-post: cecilia.hollerup@holleruppartners.se eller mobiltelefon: 0708-293336 

Bifogat dokument