Sista chansen att nyttja teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med Idogen AB:s (”Idogen”) listningsemission emitterades teckningsoptioner av serie TO 1. Värdet av teckningsoptionerna kan nyttjas på två sätt, antingen via försäljning av teckningsoptionerna eller genom att nyttja optionerna för att erhålla nya aktier. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är imorgon, den 27 september 2016 och sista dag att nyttja teckningsoptionerna är den 29 september 2016. Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 27 september 2016, alternativt nyttjas senast den 29 september 2016, förfaller.

Teckningsoptionerna handlas på AktieTorget och slutkursen i fredags, den 23 september, var 3,80 SEK per teckningsoption. Värdet på teckningsoptionerna kan nyttjas genom försäljning av teckningsoptionerna fram till och med börsens stängning imorgon, den 27 september 2016. Därefter tappar optionerna sitt handelsvärde.

Värdet på optionerna kan även nyttjas genom att nyttja teckningsoptionerna. En teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,18 SEK per aktie, vilket kan jämföras med slutkursen på Idogens aktie som i fredags, den 23 september 2016, var 12,90 SEK per aktie. Nyttjande av optionerna kan ske till och med den 29 september 2016, med samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Observera dock att enskilda förvaltare kan ha en tidigare sista tidpunkt för att nyttja optionerna, exempelvis infaller Avanzas sista teckningstid vid midnatt den 28 september 2016. De teckningsoptioner av serie TO 1 som inte nyttjas blir i samband med sista nyttjandeperiodens utgång värdelösa och förfaller.

Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 42.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com