Rekryterar ny forsknings- och utvecklingschef

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Anette Sundstedt till posten som Chief Scientific Officer (CSO) med tillträde den 1 juni 2016. Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin.

Anette Sundstedt har en stark forsknings- och utvecklingsprofil inom Idogens verksamhetsområde, vilket stärker bolagets team i de olika projekten. Hon kommer närmast från en roll som senior forskare och projektledare på Active Biotech AB. Hon har dessförinnan lett en forskargrupp med fokus på immunologisk tolerans vid Lunds universitet samt forskat inom immunterapi vid autoimmuna sjukdomar i David Wraiths forskargrupp vid universitetet i Bristol, Storbritannien. Anette har en doktorsexamen i tumörimmunologi från Lunds universitet.

”Anettes kunskap och erfarenheter passar vårt bolag väldigt bra. Hon blir en viktig resurs för att säkerställa vårt fortsatta arbete med humana celler och en stor tillgång i bolagets forsknings- och utvecklingsarbete”, säger Idogens VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com