Investerarpresentationer

Börsveckans Småbolagsdag

19 februari 2020

Biostock Live

13 februari 2020

Redeye Life Science Day

19 november 2019

Stora Aktiedagen i Göteborg

4 november 2019

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.