Kommentarer

Intervju med vd Anders Karlsson

Biostock 2020/02/13

Intervju med vd Anders Karlsson

Redeye 2020/02/04

Intervju med vd Anders Karlsson

BioStock 2020/01/29

Intervju med vd Anders Karlsson

Redeye 2019/09/10

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.