Intervju med Hanne Risager Romedahl, Idogens forskningschef

Hanne Risager Romedahl, du har mångårig erfarenhet från forskning och utveckling (FoU) inom läkemedelsindustrin och tillträdde tjänsten som Chief Scientific Officer (CSO) på Idogen i maj 2018.

Kan du berätta om dina tidigare arbetslivserfarenheter?

– Utbildningsmässigt har jag en masterexamen från Kungliga Veterinär- och lantbruksuniversitetet i Köpenhamn samt doktorsexamen och postdoc-erfarenheter i immunologi från

Hanne RomedahlDanmarks Tekniska Universitet och Michigan State University i USA. Jag har gedigen erfarenhet av FoU inom läkemedelssektorn och har innehaft ledningspositioner i mer än 10 år.

– Innan jag började på Idogen var jag Senior Vice President i det tyska läkemedelsutvecklingsbolaget Evotec International GmbH. Jag har också haft flera ledande roller som Vice President inom forskningsorganisationen på Novo Nordisk A/S i mer än 8 år. Under den tiden inrättade jag flera nya kompetensområden och avdelningar inom immunologi på bolaget och hade en stor roll i att bygga upp projektportföljer inom hematologiska och immunologiska sjukdomar. Innan dess hade jag en ledande ställning vid ett mindre bioteknikbolag.

– Under både min akademiska och min industriella karriär har jag samlat stor forskningserfarenhet inom både dendritiska celler och immunologi i allmänhet, vilket kommer att komma väl till pass i min roll som CSO hos Idogen. Mina erfarenheter från andra sjukdomsområden är också relevanta för de utmaningar som jag kommer att möta på Idogen.

Vad var det som gjorde att du accepterade positionen som CSO på Idogen och vad är dina tankar om bolagets fokusområde?

– Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta på Idogen – det är en fantastisk möjlighet för mig att få arbeta med immunologi och immunologiska sjukdomar, och i synnerhet dendritiska celler, igen. Det är ett område som jag känner passionerat för och dessutom har stor erfarenhet inom. Min åsikt är att dendritiska celler har stor potential i framtida cellterapier för många allvarliga immunologiska sjukdomar. Det är en ära för mig att ha fått förtroendet att axla forskningsansvaret i ett så innovativt företag som Idogen som utvecklar ett helt nytt farmaceutiskt område.

Vilken är den primära lärdomen som du tar med dig från dina tidigare erfarenheter inom läkemedelsutveckling och hur kommer det att hjälpa dig i din nya roll?

– Framgångsrik läkemedelsutveckling bygger på grundligt forskningsarbete med ett starkt fokus på vad vi behöver veta snarare än vad som vore trevligt att veta, i kombination med en förmåga att kritiskt granska data för att säkerställa att saker är som de verkar. Men framförallt är det av yttersta vikt att det finns en stark samarbetsvilja och en öppensinnad kultur med högt i tak inom verksamheten. Som CSO på Idogen ska jag göra mitt bästa för att säkerställa att vi har den arbetsmiljö som krävs.

Kan du utveckla vad ditt uppdrag som CSO på Idogen innebär?

– I ett bolag som Idogen är uppdraget som CSO brett, vilket också gör det roligt och utmanande. Min arbetsbeskrivning inkluderar detaljerade data- och strategidiskussioner från tidig explorativ forskning till GMP-underlag och kliniska studier, definierar viktiga delmål och avgörande framgångskriterier, delta vid vetenskapliga möten och konferenser, personalansvar, träffa investerare samt ansvara för organisationsstruktur och kontraktshantering. Kombinationen passar mig och mitt intresse för både människor, organisation och terapeutisk utveckling.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

– Jag gillar att komma igång och lämnar mitt hem i Köpenhamn tidigt för att ta mig över sundet till Lund. På grund av den tidiga starten kan jag tillbringa de första timmarna med att ostört förbereda mig för en hektisk dag. Det följs oftast av en hel del möten, t.ex. med forskarna eller gällande projektledning och finansiering, jag har tät kontakt med min fantastiska chef, och tillika vd för Idogen, Lars Hedbys och andra duktiga kollegor. Det är en väldigt stimulerande arbetsmiljö!

Om du blickar framåt, vad ser du som de viktigaste utmaningarna som CSO för Idogen?

– Utöver att få en avancerad och ‘cutting edge’ cellteknik att fungera i en GMP- och klinisk miljö kommer det också att bli ett intensivt arbete med att driva bolaget framåt och bibehålla en effektiv organisation med all nödvändig kompetens för läkemedelsutveckling i större skala.

Vilka milstolpar förväntar du dig att nå inom 1- och 3-års tid

– Först och främst förväntar jag mig att Idogen kommer att vidareutveckla vår cellterapiplattform och våra metoder på ett robust sätt. Därutöver tror jag att vi kommer att ha uppnått kliniskt Proof-of-Concept – d.v.s. bevisat att cellterapin fungerar som avsett och kan korrigera sjukdomen – inom hemofili A och organavstötning vid njurtransplantation. Jag tror dessutom att vi kommer ha expanderat vår portfölj till ytterligare sjukdomsområden.

Förutom att dyka djupare in i ditt arbete på Idogen, vad har du för planer för sommaren 2018?

– Min höjdpunkt i sommar kommer att vara en avkopplande resa till Italien, min familjs favoritplats på sommaren. Vi har några väldigt goda vänner där som vi ser fram emot att få träffa, vandra i de natursköna bergen och njuta av den italienska maten.


Publicerad 6 juli 2018 av Biostock

https://www.biostock.se/2018/07/sommarintervju-idogens-nytilltradda-cso-ar-val-rustad-for-uppgiften/

Hanne Risager Romedahl
Forskningschef