Intervjuer

Intervju med
Bo-Göran Ericzon

Professor i Transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet

Här kan du ladda ner hela intervjun som PDF

Intervju med
Jan Astermark

Professor i Klinisk koagulationsmedicin

Här kan du ladda ner hela intervjun som PDF

Intervju med
Rolf Ljung

Seniorprofessor i pediatrik vid Lunds universitet

Här kan du ladda ner hela intervjun som PDF

Intervju med
Professor Jolanda de Vries

Radboud University Medical Center

Här kan du ladda ner hela intervjun som PDF

Här kan du ladda ner hela intervjun som PDF