Intervjuer

Intervju med
Christina Herder
tf vd Idogen

Idogens tf vd kommenterar emissionen
18:e november, 2022

Intervju med
Hanjing Xie

CMO Idogen

Intervju med
Christina Herder
tf vd Idogen

Idogens tf vd berättar om planerna för hösten
13:e september, 2022

Intervju med
Bo-Göran Ericzon

Professor i Transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet

Intervju med
Jan Astermark

Professor i Klinisk koagulationsmedicin

Intervju med
Rolf Ljung

Seniorprofessor i pediatrik vid Lunds universitet

Intervju med
Professor Jolanda de Vries

Radboud University Medical Center