Per-Ola Forsberg lämnar posten som CFO – kvarstår som rådgivare

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolagets CFO, Per-Ola Forsberg, lämnar sin befattning efter april månad, men kvarstår som rådgivare. Rekrytering av Forsbergs efterträdare har inletts.

”Per-Ola Forsberg har gjort ett viktigt arbete för Idogen under vår första, spännande tid som noterat bolag och jag vill passa på att tacka Per-Ola för hans insatser i bolaget under denna tid. Att Per-Ola kommer att vara fortsatt engagerad som rådgivare i IR-frågor för Idogen ser jag som glädjande”, säger Lars Hedbys, VD för Idogen AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com