När immunsystemet blivit din fiende

En unik behandlingsmetod för att inducera immunologisk tolerans

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Link to: Idogens teknologiLink to: Disclaimer 2020Link to: Kommande evenemangLink to: Presentationer och intervjuer

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden.

Läs mer om våra tre terapiområden:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi

Skräddarsydd för varje patient

NYHETER

PRENUMERERA

Vilken information önskar du prenumerera på?
Vilken information önskar du prenumerera på?

TWITTER

Valberedningens nominerar cellterapiexpert till Idogen ABs styrelse https://news.cision.com/se/idogen/r/valberedningens-nominerar-cellterapiexpert-till-idogen-abs-styrelse,c3076569

Nomination Committee nominates cell therapy expert to Idogen AB’s Board of Directors https://news.cision.com/idogen/r/nomination-committee-nominates-cell-therapy-expert-to-idogen-ab-s-board-of-directors,c3076574

Load More...

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.