När immunsystemet blivit din fiende

En unik behandlingsmetod för att inducera immunologisk tolerans

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Link to: Idogens teknologiLink to: AktieinformationLink to: Kommande evenemangLink to: Presentationer och intervjuer

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden.

Läs mer om våra tre terapiområden:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi

Skräddarsydd för varje patient

NYHETER

PRENUMERERA

Vilken information önskar du prenumerera på?

TWITTER

It’s time for some renewal that reflects the development Idogen made last year! Today we are changing to a new logo, and with our new website, hopefully, it will be even easier to access our research and progress. https://www.idogen.com

Det är dags för lite förnyelse som speglar den utveckling Idogen gjort det senaste året! Idag byter vi till en ny logga, och med vår nya webbplats blir det förhoppningsvis ännu lättare att ta del av vår forskning och våra framsteg. https://www.idogen.com

Load More...

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.