När immunsystemet blivit din fiende

En unik behandlingsmetod för att inducera immunologisk tolerans

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Link to: Idogens teknologiLink to: AktieinformationLink to: Kommande evenemangLink to: Presentationer och intervjuer

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden.

Läs mer om våra tre terapiområden:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi

Skräddarsydd för varje patient

NYHETER

PRENUMERERA

Vilken information önskar du prenumerera på?
Vilken information önskar du prenumerera på?

TWITTER

BioStock-intervju med VD Anders Karlsson om om listbytet, status i bolagets utvecklingsprojekt samt vad som väntar härnäst

Se intervjun här:
https://www.biostock.se/2020/05/biostock-studio-idogens-vd-om-listbytet-till-nasdaq-first-north/

VD Anders Karlsson kommenterar listningen på Nasdaq First North och de senaste händelserna i bolaget.

Se Redeye-intervjun här: https://www.redeye.se/research/786562/idogen-intervju-med-vd-anders-karlsson-video-5

Load More...

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.