Vetenskapligt råd

Leif G Salford

Ordförande i vetenskapliga rådet

Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot de mest maligna hjärntumörerna och han har också uppmärksammats för sina arbeten om effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. Professor Salford har bedrivit forskning inom neurokirurgi både vid Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Kuwait University och Cornell Medical Center i New York. Han har flera tunga poster bakom sig, såsom chefläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, divisionschef och ledamot av sjukhusstyrelsen vid Universitetssjukhuset i Lund, prefekt för Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet och har varit ordförande för bl.a. World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Committee on Neuro-oncology och för European Association for Neuro-Oncology (EANO).

Hanne Risager Romedahl

CSO

Hanne Risager Romedahl har >10 års erfarenhet från ledande befattningar inom FoU i läkemedelsindustrin och kommer senast från en roll som Senior Vice President i det tyska läkemedelsbolaget Evotec International GmbH. Innan dess arbetade Hanne i mer än 9 år som vice president i Novo Nordisk A/S forskningsorganisation där hon ansvarade för projektinnovation och portföljhantering inom hematologiska och immunologiska sjukdomar, och har grundat flera nya kompetensområden och avdelningar. Innan dess arbetade Hanne som chef inom bioteknikområdet. Hanne har en M.Sc. från Kungliga Veterinär- och lantbruksuniversitetet, Köpenhamn och doktorsexamen/Post Doc i immunologi från Danmarks Tekniska Universitet/Michigan State University, USA. Hanne har stor akademisk och industriell forskningserfarenhet av dendritiska celler samt immunologi i allmänhet.

Anette Sundstedt

Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från en roll som senior forskare och projektledare på Active Biotech AB. Anette har dessförinnan lett en forskargrupp med fokus på immunologisk tolerans vid Lunds universitet samt forskat inom immunterapi vid autoimmuna sjukdomar vid universitetet i Bristol, Storbritannien. Anette Sundstedt har en M.Sc. i cell- och molekylärbiologi och en Ph.D. i tumörimmunologi från Lunds universitet.

Rolf Ljung

Rolf Ljung är verksam som professor i pediatrik vid Lunds universitet och överläkare i pediatrisk hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes universitetssjukhus. Hans forskning är inriktad på blödnings- och koagulationssjukdomar hos barn och särskilt genetiska och kliniska studier inom hemofili. Ett viktigt arbete har varit att kartlägga den genetiska variationen vid sjukdomen, bland annat för att kunna förutsäga risken för att en blödarsjuk person ska utveckla antikroppar mot sin behandling. Professor Ljung är även vetenskaplig ordförande för ”European Paediatric Network for Haemophilia Management” (PedNet) och ”International Network on Pediatric Hemophilia” (INPH).

Hans-Olov Sjögren

Hans-Olov Sjögren är en av grundarna av Idogen och professor emeritus i tumörimmunologi vid Lunds Universitet. Han har genom sin forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, Fred Hutchinsons Cancercenter i Seattle och Wallenberglaboratoriet och Biomedicinskt Centrum vid Lunds Universitet bidragit substantiellt till att öka förståelsen av immunreaktioner mot cancer både i experimentella modeller och hos patienter. Professor Sjögrens forskning fokuserar på mekanismen som balanserar immunaktivering och -hämning vid tumörsjukdom och ledde till upptäckten av ett molekylärt verktyg för att öka en immunhämmande mekanism, principen som Idogen nu bygger vidare på.

Richard Williams

Richard Williams är senior forskare och gruppledare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxfords universitet, och bedriver framstående grundforskning om enzymet IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy Institute är ett världsberömt institut inom reumatid artrit och forskning därifrån har lett till utveckling av den viktigaste läkemedelsbehandlingen av reumatoid artrit. Richard Williams utsågs nyligen till redaktör för den vetenskapliga tidskriften Arthritis Research & Therapy.