Kort om Idogen

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen är noterat på Nasdaq First North Growth sedan den 4 juni 2020 under kortnamnet IDOGEN och handlas via banker och fondkommissionärer.

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att motverka att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnader angrips av patientens eget immunförsvar.

Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogen’s cellterapi antas selektivt kunna tolerera ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (faktor VIII). Bolaget utvecklar dessutom IDO T – en tolerogen cellterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, initialt vid njurtransplantation med levande donator. IDO T förväntas förbättra transplantatöverlevnaden samt minska behovet av immunhämmande läkemedel, vilket minskar risken för cancer och infektioner. Ett tredje terapiområde, som Idogen ser som mycket intressant, är behandling av olika typer av svåra och ovanliga autoimmuna sjukdomar, IDO AID.

Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII.

Bolaget utvecklar dessutom IDO T – en tolerogen cellterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt vid njurtransplantation. IDO T förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed minska risken för cancer och infektioner.

Idogen utökade nyligen projektportföljen med ett tredje terapiområde inom autoimmuna sjukdomar, IDO AID.

Läs mer om vår produktportfölj