Styrelse

Agneta Edberg

Styrelseordförande sedan 2016

Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director och Vice President på Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat venture capital LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB. Hennes tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Immunicum AB (publ), ,Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy. Övriga pågående styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Likvor AB, A+ Science AB samt Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB); styrelseledamot av TSS AB, CAMP (a Swedish consortium Centre for Advanced Medical Products) samt ledamot av CellProtect AB. Agneta Edberg har en hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics och en biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall.

Innehav: 147 004 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Christina Herder

Styrelseledamot sedan 2017

Christina Herder har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag omfattar flera ledande roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Christina är idag anställd som Executive Vice President, Strategic Business Development på Medivir AB (noterat på Nasdaq, Stockholm). Tidigare var Christina VD för Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot för PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms universitet.

Innehav: 102 176 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Karin Hoogendoorn

Styrelseledamot sedan 2017

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell& gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt som Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin är idag ATMP-forskare vid Leiden University Medical Center, Nederländerna. Karin har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Innehav: 93 429 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Leif G Salford

Styrelseledamot sedan 2009

Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot de mest maligna hjärntumörerna och han har också uppmärksammats för sina arbeten om effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. Professor Salford har bedrivit forskning inom neurokirurgi både vid Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Kuwait University och Cornell Medical Center i New York. Han har flera tunga poster bakom sig, såsom chefläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, divisionschef och ledamot av sjukhusstyrelsen vid Universitetssjukhuset i Lund, prefekt för Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet och har varit ordförande för bl.a. World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Committee on Neuro-oncology och för European Association for Neuro-Oncology (EANO).

Innehav: 893 010 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.