Styrelse

Agneta Edberg

Styrelseordförande sedan 2016

Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director och Vice President på Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat venture capital LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB. Hennes tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Immunicum AB (publ), ,Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy. Övriga pågående styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Likvor AB, A+ Science AB samt Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB); styrelseledamot av TSS AB, CAMP (a Swedish consortium Centre for Advanced Medical Products) samt ledamot av CellProtect AB. Agneta Edberg har en hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics och en biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall.

Innehav: 157 257 aktier

Teckningsoption TO5: 195 360 st

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Christina Herder

Styrelseledamot sedan 2017

Christina Herder har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag omfattar flera ledande roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Christina är idag anställd som Executive Vice President, Strategic Business Development på Medivir AB (noterat på Nasdaq, Stockholm). Tidigare var Christina VD för Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot för PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms universitet.

Innehav: 62 718 aktier

Teckningsoption TO5: 99 000 st

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Sharon Longhurst

Styrelseledamot sedan 2020

Sharon Longhurst har 20 års erfarenhet av tillverkning och kvalitetskontroll av olika biologiska läkemedel som operativt ansvarig och som konsult. Sharon har bland annat arbetat 6 år som granskare på brittiska läkemedelsmyndigheten och även ansvarat för kvalitetsbedömningar av tillverkningsprocesserna (CMC) i EU-ansökningar för godkännande av cell-och genterapier (ATMP). Hon har därefter bland annat arbetat som konsult för framtagande av biologiska läkemedel och representerat Storbritannien som vice ordförande inom programmet ’EMA Gene Therapy Working Party’ för den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Sharon Longhurst har en bakgrund inom virologi och arbetar sedan fyra år som CMC ansvarig på Immunicum AB (publ).

Innehav: 92 400 aktier

Teckningsoption TO5: 126 000 st

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Leif G Salford

Styrelseledamot sedan 2009

Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot de mest maligna hjärntumörerna och han har också uppmärksammats för sina arbeten om effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. Professor Salford har bedrivit forskning inom neurokirurgi både vid Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Kuwait University och Cornell Medical Center i New York. Han har flera tunga poster bakom sig, såsom chefläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, divisionschef och ledamot av sjukhusstyrelsen vid Universitetssjukhuset i Lund, prefekt för Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet och har varit ordförande för bl.a. World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Committee on Neuro-oncology och för European Association for Neuro-Oncology (EANO).

Innehav: 182 581 aktier

Teckningsoption TO5: 117 660 st

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Lennart Svensson

Styrelseledamot sedan 2021

Lennart Svensson har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och har 30 års erfarenhet av kvalificerade arbeten som CFO. Senast var Lennart Svensson CFO på Midsona AB, noterat på Nasdaq Stockholm (Mid Cap), där han arbetade i 12 år och deltog bland annat i strategisk omställning, flertalet förvärv och kapitalanskaffningar. Tidigare erfarenheter innefattar ledande befattningar inom Ericsson i Sverige och internationellt som avslutades på Ericsson Mobile Platforms AB i Lund. Lennart Svenssons pågående uppdrag innefattar rollen som ägare och styrelseledamot i Logidox AB.

Innehav: 99 000 aktier

Teckningsoption TO5: 198 000 st

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Revisor

Maria Ekelund

Revisor

Vid årsstämman 2019 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, att vara bolagets revisorer. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund utsågs till huvudansvarig revisor. Revisionsbolaget med huvudansvarig revisor Maria Ekelund innehar inte uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas.