Patent

Idogens patentportfölj är en viktig tillgång och utgör ett avgörande hinder för konkurrenter att kopiera och kommers­ialisera Bolagets teknologi. En stark patentportfölj är en förutsättning för framtida potentiella licenser och partnerskap. Patenten är även viktiga för att behålla ett försprång till potentiella framtida konkurrenter och för att säkra värdet i bolaget.

I dagsläget består Idogens patentportfölj av två patent­familjer. Den första patentfamiljen beskriver behandling av antikroppar riktade mot behandling med faktor VIII, och även metoder för behandling av antikroppar riktade mot läkemedel för behandling vid flera andra sjukdomstillstånd. Ett patent från denna familj beviljades i Europa i juli 2021, med utgång i mars 2036, och täcker tillämpningen av vissa aspekter av Idogens teknologi på antikroppar som utvecklats mot substitutionsbehandling med faktor VIII och faktor IX. En ansökan avseende denna patentfamilj är också under behandling i USA.

Den andra, och enligt Bolaget den viktigare patentfamiljen, består av en internationell (PCT) patentansökan som beskriver och hävdar Idogens nuvarande teknologi och dess tillämpningar. Denna PCT-ansökan täcker hela Idogens teknologiplattform för tolerogen cellterapi och avser produktionsprocessen, de cellprodukter som skapas i produktionsprocessen och behandlingsmetoder baserade på dessa cellprodukter. Patentansökan för denna andra patentfamiljen har prioritetsrätt per den 13 december 2019 och utökades till en internationell patentansökan under Patent Cooperation Treaty (PCT) för global täckning i december 2020. Vid beviljande kan detta andra patent potentiellt ge patentskydd fram till december 2040.