Ledningsgrupp

Anders Karlsson

VD till 1 september

Anders Karlsson har en bred internationell erfarenhet inom Life science, såväl från läkemedelsbolag som av medicintekniska bolag. Anders var VD och Country President för Novartis i Norge 2003 – 2006 och har därefter varit VD för medicinteknikbolagen AbSorber AB, Olerup International AB och Olerup SSP AB 2007-2011.

I maj 2011 utsågs han till CEO för Nasdaq-noterade Allenex AB som utvecklar, tillverkar och globalt säljer produkter för transplantationsdiagnostik. Under 2016 förvärvades Allenex av CareDX Inc., noterat på Nasdaq, USA. Sedan dess har Karlsson innehaft rollen som President and Managing Director för CareDx International AB och ansvarat för CareDx Inc.´s globala verksamhet utanför USA och varit del av bolagets globala ledningsteam.

Förutom ledande operativa roller har Anders även bred erfarenhet av styrelsearbete i nationella och internationella bolag inom Life science.

Anders Karlsson har en MBA från Henley Business School, University of Reading, UK samt managementutbildning från London Business School och Harvard.

Innehav: 604 000 aktier

Teckningsoption TO5: 858 000 st

Teckningsoptioner (serie 2020/2023): 120 000 st

Teckningsoptioner (serie 2021/2024): 230 000 st

Teckningsoptioner (serie 2022/2025) 920 000 st

Christina Herder

Tf  VD från 1 september

Christina Herder har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag omfattar flera ledande roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Christina är idag anställd som Executive Vice President, Strategic Business Development på Medivir AB (noterat på Nasdaq, Stockholm). Tidigare var Christina VD för Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot för PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms universitet.

Innehav: 62 718 aktier

Teckningsoption TO5: 99 000 st

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Ingvar Karlsson

CFO sedan 2016

Ingvar Karlsson har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera stora bolag. Senast var Ingvar CFO i Lekolar Group, dessförinnan var han CFO i Doro AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap List i Stockholm. Ingvar har även haft befattningar som controller vid Gambro group och som CFO och controller inom Perstorp AB. Ingvar Karlsson har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Innehav: 349 383 aktier

Teckningsoption TO5: 496 080 st

Teckningsoptioner (serie 2020/2023): 30 000 st

Teckningsoptioner (serie 2021/2024): 60 000 st

Teckningsoptioner (serie 2022/2025) 250 000 st

Hanjing Xie

CMO sedan 2022

Hanjing Xie, född 1970, är läkare och trippel specialistutbildad inom hematologi, onkologi samt invärtesmedicin och har över 20 års klinisk erfarenhet mestadels från Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har en forskarutbildning inom klinisk farmakologi från Karolinska Institutet och är docent inom onkologi. Hanjing har sedan 2015 varit verksam i läke­medelsindustrin och har haft ett flertal meriterande senior positioner inom läkemedelsindustrin såsom Senior Medical Advisor på Bayer (2015-2018), chef för Kliniskprövnings Enheten på Capio S:t Görans sjukhus (2018-2020) samt Senior Medical Study Director på Oncopeptides (2020-2022). Hanjing Xie bidrar med stora erfarenheter och kunskaper såväl inom hematologi, klinisk behandling med cellterapibehandling inom onkologi samt bred erfarenhet att genomföra kliniska prövningar såväl i tidig som senare fas av produktutveckling.

Innehav:

Teckningsoptioner (serie 2022/2025) 250 000 st

Dennis Henriksen

CTO sedan 2015

Dennis Henriksen är  CTO i Idogen sedan 2014. Han har över 20 års erfarenhet av ledande positioner i allt från små till medelstora bioteknikföretag, däribland flera år som vice VD för BioNebraska Inc i USA och ansvarig för dess forskning och utveckling. Dennis har stor erfarenhet av att utveckla och implementera cGMP i små och medelstora bioteknikföretag och har varit involverad i forsknings- och utvecklingsprogram inom flera olika områden, inklusive ledsjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar och olika cancerformer. Dennis Henriksen har en M.Sc. i kemiteknik från Köpenhamns Tekniska Universitet och en Ph.D. i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet.

Innehav: 12 343 aktier

Rory Graham

CRO sedan 2022

Rory has 30 years experience in the regulatory field across Europe, US, and Asia-Pacific in the biotechnology, pharmaceutical and medtech industries in roles with SME’s, large multinational companies and leading consultancy practices. He has worked across all stages of the development cycle and has extensive marketing authorisation approval experience with all the major global regulatory agencies. Rory’s experience working with cell-based products dates back to the late 1990’s and has continued to the present day. In addition to development work he has successfully developed regulatory teams supporting large scale biological manufacturing plants for global supply, and lifecycle management.  Rory holds a degree in pharmacy from Queens University, Belfast, and an MBA from London Business School.

Innehav:

Teckningsoptioner (serie 2022/2025) 150 000 st

Neil Thomas

CBO och patentansvarig sedan 2015

Neil Thomas är CBO i Idogen sedan oktober 2014. Han har arbetat i bioteknikbranschen i drygt 20 år, med stor erfarenhet av bl.a. bolagsbildning, fund-raising, IP-portföljförvaltning, verksamhetsutveckling och licensiering. Dessförinnan var han chef för Affärsutveckling & IP vid Genetrix i Madrid respektive chef för IP & teknologi vid BioXell, ett från Roche avknoppat företag i Milano. Hans erfarenhet inkluderar även arbete vid Londonbaserade Europeiska patentbyråer, liksom uppdrag som styrelseledamot i Genetrix Life Sciences AB (Sverige), Biobide SL och Sensia SL. Neil Thomas har en B.Sc. i biologiska vetenskaper från Birminghams universitet och en Ph.D. i biokemi och molekylärbiologi från Durhams universitet. Han var också adjungerad professor i IP inom Life Science-industrin vid IE Business School i Madrid från 2010 till 2015.

Innehav: 3 143 aktier

Martina Johannesson

Programchef för cellterapi sedan 2022

Martina Johannesson har 15 års erfarenhet inom cellterapiutveckling och stamcellsforskning.

Martina har arbetat på två cellterapibolag, nämligen Xintela som projektledare och senast Amniotics som preklinisk utvecklingschef. Dessa bolag har etablerat GMP-faciliteter och Martina har därmed kunskap och utbildning inom GMP för utveckling av cellterapiprodukter. Hon har varit länken mellan småskaligt utvecklingarbete i R&D och uppskalning till produkt för kliniska studier.

Martina har dessutom arbetat som QA-koordinator på medicinteknikbolaget VitroSorb, Medical Writer på Socialstyrelsen, samt som forskare på Camurus.

Martina har doktorsexamen från stamcellscentrum vid Lunds Universitet, gjorde post docs på Novo Nordisk i Danmark och har utbildat sig inom GCP och klinisk studierapportering.

Innehav: – aktier