Ledningsgrupp

Christina Herder

Tf  VD från 1 september

Christina Herder har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag omfattar flera ledande roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Christina var tidigare anställd som Executive Vice President, Strategic Business Development på Medivir AB (noterat på Nasdaq, Stockholm). Tidigare var Christina VD för Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot för PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms universitet.

Innehav: 562 718 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Ingvar Karlsson

CFO sedan 2016

Ingvar Karlsson har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera stora bolag. Senast var Ingvar CFO i Lekolar Group, dessförinnan var han CFO i Doro AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap List i Stockholm. Ingvar har även haft befattningar som controller vid Gambro group och som CFO och controller inom Perstorp AB. Ingvar Karlsson har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Innehav: 1 397 532 aktier

Teckningsoptioner (serie 2021/2024): 60 000 st

Teckningsoptioner (serie 2022/2025) 250 000 st

Hanjing Xie

CMO sedan 2022

Hanjing Xie är docent överläkare, och är trippel specialistutbildad inom hematologi, klinisk onkologi samt invärtesmedicin. Hon har över 25 års klinisk erfarenhet mestadels från Karolinska Universitetssjukhuset och är klinisk aktiv även idag. Hon har också en doktorsexamen inom klinisk farmakologi från Karolinska Institutet (2004) och är docent i onkologi vid Karolinska Institutet.

Hanjing har sedan 2015 varit verksam i läke­medelsindustrin och har haft ett flertal meriterande senior positioner inom läkemedelsindustrin såsom Senior Medicinsk rådgivare på Bayer (2015-2018), chef för Kliniskprövnings Enheten på Capio S:t Görans sjukhus (2018-2020) samt Senior Medical Director på Oncopeptides (2020-2022).

Hanjing Xie bidrar med stora erfarenheter och kunskaper såväl inom hematologi, klinisk behandling med cellterapi, samt bred erfarenhet i läkemedelsutveckling inklusiv kliniska prövningar såväl i tidig som senare fas av produktutveckling (fas I-IV), kommunikation med regulatoriska myndigheter (FDA, EMA, MPA, NoMA, DMA), strategiska planering av produktlansering och hälsoekonomiska ansökningar.

Innehav:

Teckningsoptioner (serie 2022/2025) 250 000 st

Dennis Henriksen

CTO sedan 2015

Dennis Henriksen är  CTO i Idogen sedan 2014. Han har över 20 års erfarenhet av ledande positioner i allt från små till medelstora bioteknikföretag, däribland flera år som vice VD för BioNebraska Inc i USA och ansvarig för dess forskning och utveckling. Dennis har stor erfarenhet av att utveckla och implementera cGMP i små och medelstora bioteknikföretag och har varit involverad i forsknings- och utvecklingsprogram inom flera olika områden, inklusive ledsjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar och olika cancerformer. Dennis Henriksen har en M.Sc. i kemiteknik från Köpenhamns Tekniska Universitet och en Ph.D. i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet.

Innehav: 12 343 aktier

Rory Graham

CRO sedan 2022

Rory has 30 years experience in the regulatory field across Europe, US, and Asia-Pacific in the biotechnology, pharmaceutical and medtech industries in roles with SME’s, large multinational companies and leading consultancy practices. He has worked across all stages of the development cycle and has extensive marketing authorisation approval experience with all the major global regulatory agencies. Rory’s experience working with cell-based products dates back to the late 1990’s and has continued to the present day. In addition to development work he has successfully developed regulatory teams supporting large scale biological manufacturing plants for global supply, and lifecycle management.  Rory holds a degree in pharmacy from Queens University, Belfast, and an MBA from London Business School.

Innehav:

Teckningsoptioner (serie 2022/2025) 150 000 st

Martina Johannesson

Programchef för cellterapi sedan 2022

Martina Johannesson har 15 års erfarenhet inom cellterapiutveckling och stamcellsforskning.

Martina har arbetat på två cellterapibolag, nämligen Xintela som projektledare och senast Amniotics som preklinisk utvecklingschef. Dessa bolag har etablerat GMP-faciliteter och Martina har därmed kunskap och utbildning inom GMP för utveckling av cellterapiprodukter. Hon har varit länken mellan småskaligt utvecklingarbete i R&D och uppskalning till produkt för kliniska studier.

Martina har dessutom arbetat som QA-koordinator på medicinteknikbolaget VitroSorb, Medical Writer på Socialstyrelsen, samt som forskare på Camurus.

Martina har doktorsexamen från stamcellscentrum vid Lunds Universitet, gjorde post docs på Novo Nordisk i Danmark och har utbildat sig inom GCP och klinisk studierapportering.

Innehav: – aktier