Ledningsgrupp

Anders Karlsson

CEO sedan 2019

Anders Karlsson har en bred internationell erfarenhet inom Life science, såväl från läkemedelsbolag som av medicintekniska bolag. Anders var VD och Country President för Novartis i Norge 2003 – 2006 och har därefter varit VD för medicinteknikbolagen AbSorber AB, Olerup International AB och Olerup SSP AB 2007-2011.

I maj 2011 utsågs han till CEO för Nasdaq-noterade Allenex AB som utvecklar, tillverkar och globalt säljer produkter för transplantationsdiagnostik. Under 2016 förvärvades Allenex av CareDX Inc., noterat på Nasdaq, USA. Sedan dess har Karlsson innehaft rollen som President and Managing Director för CareDx International AB och ansvarat för CareDx Inc.´s globala verksamhet utanför USA och varit del av bolagets globala ledningsteam.

Förutom ledande operativa roller har Anders även bred erfarenhet av styrelsearbete i nationella och internationella bolag inom Life science.

Anders Karlsson har en MBA från Henley Business School, University of Reading, UK samt managementutbildning från London Business School och Harvard.

Innehav: 175 000 aktier

Teckningsoptioner (serie 2020/2023): 120 000 st

Teckningsoptioner (serie 2021/2024): 230 000 st

Ingvar Karlsson

CFO sedan 2016

Ingvar Karlsson har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera stora bolag. Senast var Ingvar CFO i Lekolar Group, dessförinnan var han CFO i Doro AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap List i Stockholm. Ingvar har även haft befattningar som controller vid Gambro group och som CFO och controller inom Perstorp AB. Ingvar Karlsson har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Innehav: 101 343 aktier

Teckningsoptioner (serie 2020/2023): 30 000 st

Teckningsoptioner (serie 2021/2024): 60 000 st

Åsa Schiött

CSO sedan 2020

Åsa Schiött har många års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har arbetat inom bioteknik- och läkemedelsindustrin i mer än 20 år. Åsa har arbetat i små och medelstora bioteknikföretag inom de immunologiska områdena vaccin, cancer och transplantation. Hon har lett flera utvecklingsprojekt, från icke-kliniska säkerhetsstudier till slutförandet av kliniska fas II-studier som senior projektledare. Hon har varit involverad i EU-ansökningar om marknadsföringstillstånd och amerikanska IND-applikationer och har kunskap om dokumentkrav, datastandarder t.ex. eCTD och CDISC, etc. Åsa har doktorsexamen i tumörimmunologi och post doc i immunologi från avdelningarna för tumörimmunologi och immunteknik vid Lunds universitet. Åsa har stor forskningserfarenhet inom immunologi, inklusive dendritceller, men också transplantation.

Innehav: 30 000 aktier

Teckningsoptioner (serie 2020/2023): 30 000 st

Teckningsoptioner (serie 2021/2024): 60 000 st

Dennis Henriksen

CTO sedan 2015

Dennis Henriksen är  CTO i Idogen sedan 2014. Han har över 20 års erfarenhet av ledande positioner i allt från små till medelstora bioteknikföretag, däribland flera år som vice VD för BioNebraska Inc i USA och ansvarig för dess forskning och utveckling. Dennis har stor erfarenhet av att utveckla och implementera cGMP i små och medelstora bioteknikföretag och har varit involverad i forsknings- och utvecklingsprogram inom flera olika områden, inklusive ledsjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar och olika cancerformer. Dennis Henriksen har en M.Sc. i kemiteknik från Köpenhamns Tekniska Universitet och en Ph.D. i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet.

Innehav: 12 343 aktier

Neil Thomas

CBO och patentansvarig sedan 2015

Neil Thomas är CBO i Idogen sedan oktober 2014. Han har arbetat i bioteknikbranschen i drygt 20 år, med stor erfarenhet av bl.a. bolagsbildning, fund-raising, IP-portföljförvaltning, verksamhetsutveckling och licensiering. Dessförinnan var han chef för Affärsutveckling & IP vid Genetrix i Madrid respektive chef för IP & teknologi vid BioXell, ett från Roche avknoppat företag i Milano. Hans erfarenhet inkluderar även arbete vid Londonbaserade Europeiska patentbyråer, liksom uppdrag som styrelseledamot i Genetrix Life Sciences AB (Sverige), Biobide SL och Sensia SL. Neil Thomas har en B.Sc. i biologiska vetenskaper från Birminghams universitet och en Ph.D. i biokemi och molekylärbiologi från Durhams universitet. Han var också adjungerad professor i IP inom Life Science-industrin vid IE Business School i Madrid från 2010 till 2015.

Innehav: 3 143 aktier

Christina Brattström

CMO sedan 2020

Christina Brattström är läkare och har en forskarutbildning från Karolinska Institutet där hon var verksam som docent och ansvarig för kliniska läkemedelsprövningar inom transplantationsmedicin. Sedan 2000 har hon haft flera ledande positioner inom läkemedelsindustrin och kommer att bidra med en bred erfarenhet från såväl klinisk utveckling som den regulatoriska sfären. Christina Brattström har tidigare arbetat på Wyeth i roller som Medical Advisor samt Head of CRA Group med ansvar för kliniska prövningar. Vidare har Christina arbetat på Abbot som Medical Director och chef för en av bolagets Regulatory Affairs-grupper. Hon kommer närmast från läkemedelsbolaget Bayer AB där hon har varit Scandinavian Medical Director som bland annat haft medicinskt ansvar för hemofililäkemedel.

Innehav:

Vicki Venizelos

CRO sedan 2020

Vicki Venizelos har arbetat i bioteknik- och läkemedelsindustrin i mer än 20 år och har haft olika befattningar inom CMC- och Regulatory Affairs. Hon började tillämpa sin erfarenhet inom ATMP-utveckling för 14 år sedan. Vicki har arbetat för allt från små till medelstora bioteknologiföretag till stora multinationella företag, där hon har hjälpt till att möjliggöra först-i-mänskliga (FIH) studier till vidare klinisk utveckling, EU-ansökningar om marknadsföringstillstånd och amerikanska biologiska licensansökningar. Vicki har en B.Sc. i kemi och mikrobiologi från University of South Australia och affärsutbildning från Rotterdam University of Applied Sciences. Bortsett från sin roll på Idogen, är Vicki ägare till ett CMC- och myndighetskonsultföretag med säte i Leiden, Nederländerna.

Innehav:

Teckningsoptioner (serie 2020/2023): 10 000 st

Teckningsoptioner (serie 2021/2024): 40 000 st

Terese Hylander

Project & Communications Mgr sedan 2019

Terese Hylander har bred kunskap om cellbaserad immunologisk forskning och har hittills arbetat som senior forskare med fokus på humana dendritiska celler och utveckling av företagets teknologi. Hon har under flera år ansvarat för viktiga områden inom intern kommunikation, facilitet- och säkerhetsfrågor samt haft en nyckelroll vid koordinering och överföring av tidigt forskningsarbete till vidare utveckling. Terese Hylander har en Magisterexamen i biomedicin från Högskolan i Kalmar och en doktorsexamen i immunologi från Karolinska Institutet.

Innehav: 10 034 aktier

Teckningsoptioner (serie 2020/2023): 30 000 st