Horizon 2020
EU:s ramprogram för forskning och innovation

Idogen AB har beviljats ett anslag om 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena cellterapi för behandling av svårt blödarsjuka patienter med hämmande antikroppar mot faktor VIII.

EU-bidraget SME Instruments fas II löper över 33 månader och det övergripande målet med Idogens godkända ansökan är att genomföra prekliniska säkerhetsstudier, skapa en egen produktionskapacitet för tillverkning av tolerogen cellterapi för kliniska studier, samt påbörja den första fas I/IIa-studien med patienter med hemofili A och hämmande antikroppar mot faktor VIII. Anslaget kommer att betalas ut i delar under projektets löptid.

Horizon 2020 är det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram någonsin med nära 80 miljarder Euro i bidrag tillgängliga över 7 år (2014 till 2020). Programmet lovar fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta bra idéer från laboratoriet till marknaden. Målet är att se till att Europa producerar världsledande forskning, tar bort hinder för innovation och gör det lättare för de offentliga och privata sektorerna att arbeta tillsammans när det gäller att leverera innovation. SME Instrument riktar sig till små och medelstora företag och gör det möjligt att söka finansiering som enskilt företag. För mer information om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

I mars 2018 mottog Idogen coaching från Dr Iordanis Arzimanoglou som en del av coaching-programmet for Horizon 2020.