Idogens historiska milstolpar

2021

 • I december lämnas ansökan in till Läkemedelsverket om start av klinisk fas 1/2a-studie för att erhålla säkerhetsdata och signaler på effekt hos hemofilipatienter som utvecklat antikroppar mot sin behandling med faktor VIII.
 • I december slutförs framgångsrikt optimering och kvalificering av tillverkningsprocessen i enlighet med GMP inför för den första kliniska studien med den tolerogena cellterapin IDO 8.
 • I september meddelade Idogen att man beslutat att optimera tillverkningsprocessen för IDO 8, med avsikt att öka möjligheten till förbättrade resultat i den kommande kliniska fas 1/2-studien.

2020

 • I september meddelade Idogen att den pågående Corona-pandemin ger påverkan på IDO 8 projektet. Den planerade starten av den första kliniska studien med den tolerogena cellterapin IDO 8 skjuts upp 6 månader från det första till andra halvåret 2021.
 • I juni noteras Idogen-aktien på Nasdaq First North Growth market efter att aktien flyttas från Spotlight.

2019

 • I november meddelas att Idogen tecknat samarbetsavtal med Radboud University Medical Center för produktion av cellterapin IDO 8 för behandling av patienter med hemofili A som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII).
 • I december kommunicerade Idogen att Bolaget lämnat in patentansökan för sin nya tolerogena cellterapi.
 • Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti efter att Lars Hedbys sagt upp sig i juni.

2018

 • I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR och i december ytterligare 0,3 MEUR.
 • Idogen utökar projektportföljen med projekt inom autoimmuna sjukdomar.

2016

 • Idogen visar proof-of-concept i djurmodell av hemofili A – behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande antikroppar mot faktor VIII och behandlingen har en långvarig effekt.

2015

 • Bolaget fastställer utvecklingsstrategi och första indikation – patienter med hemofili A som utvecklat antikroppar mot behandling med faktor FVII samt lämnar in sin tredje patentansökan relaterad till antikroppar mot biologiska läkemedel.
 • Bolagets aktie noteras på Aktie Torget (senare Spotlight).

2008

 • Ventac Partners och de fyra professorerna Leif G. Salford, Bengt Widegren, Bertil Persson och Hans-Olov Sjögren grundar Idogen i Lund.