Affärsidé

Idogen har för avsikt att fortsätta utveckla Bolagets två första program till kliniskt Proof-of-Concept. För den vidare kliniska utvecklingen mot marknadsgodkännande och kommersiella produkter kommer olika typer av partnerskap eller kommersiella avtal att vara en viktig del. Vad gäller autoimmuna sjukdomar har Bolaget en mer öppen inställning för olika typer av samarbeten.


Just nu driver Idogen ett projekt i klinisk fas och två i preklinisk fas.

IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar till att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår blödarsjuka (Hemofili A) som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot sin ordinarie behandling.

Samma metod som utvecklas för behandling av blödarsjuka kan användas inom ytterligare terapiområden med endast mindre justeringar av produktionsprocessen. Bolaget har därför parallellt startat utvecklingen av en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grundprincipen är att lära immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras.

Idogen har nyligen utökat projektportföljen med ett tredje terapiområde inom autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Idogens forskningsavdelning utvärderar just nu potentialen för bolagets teknologi inom en grupp av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov och där en behandling har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus.

Användningsområdet för Idogens teknologi kan utökas ytterligare. Vid autoimmuna sjukdomar bekämpar kroppens immunförsvar kroppsegna antigen, vilket skulle kunna undvikas genom omprogrammering av immunförsvaret med Idogens teknologi. Idogen kommer att söka samarbete med extern partner för de flesta nya sjukdomsområden som kan bli aktuella. Om företagets teknologi visar sig fungera för IDO 8 och IDO T bedöms möjligheten till tidiga samarbetsprojekt i andra sjukdomar, som realistiska och attraktiva.

För vidare information eller intresse angående samarbete,
vänligen kontakta vd Anders Karlsson, anders.karlsson[at]idogen.com