Affärsidé

Idogen har som mål att utveckla bolagets två första projekt tills klinisk effekt visats och att vid den tidpunkten ingå avtal om fortsatt utveckling och marknadsföring tillsammans med större partner. Som ett strategiskt alternativ kan bolaget komma att utveckla det första projektet, IDO 8, till marknaden utan partner.

 

Just nu driver Idogen två projekt i preklinisk fas.

IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar till att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår blödarsjuka (Hemofili A) som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot sin ordinarie behandling. Den första kliniska studien planeras att inledas i början av 2020.

Samma metod som utvecklas för behandling av blödarsjuka kan användas inom ytterligare terapiområden med endast mindre justeringar av produktionsprocessen. Bolaget har därför parallellt startat utvecklingen av en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grundprincipen är att lära immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras. Utvecklingsarbetet för IDO T drivs med avsikt att initiera en klinisk fas I/IIa-studie i slutet av 2020.

Idogen har nyligen utökat projektportföljen med ett tredje terapiområde inom autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Idogens forskningsavdelning utvärderar just nu potentialen för bolagets teknologi inom en grupp av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov och där en behandling har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus.

Användningsområdet för Idogens teknologi kan utökas ytterligare. Vid autoimmuna sjukdomar bekämpar kroppens immunförsvar kroppsegna antigen, vilket skulle kunna undvikas genom omprogrammering av immunförsvaret med Idogens teknologi. Idogen kommer att söka samarbete med extern partner för de flesta nya sjukdomsområden som kan bli aktuella. Om företagets teknologi visar sig fungera för IDO 8 och IDO T bedöms möjligheten till tidiga samarbetsprojekt i andra sjukdomar, som realistiska och attraktiva.

För vidare information eller intresse angående samarbete,
vänligen kontakta vd Anders Karlsson, anders.karlsson[at]idogen.com