Nordea publicerar analys av Idogen AB


Igår, den 19 december, publicerade Nordea sin första analys av Idogen AB (”Idogen”). Analysen finns tillgänglig på Nordeas hemsida.  

På uppdrag av Idogen följs bolaget av tre analytiker, utöver Nordea även Redeye och Biostock.

Nordea:

Första analysen (19 december 2018) finns tillgänglig här: https://research.nordea.com/CompanyDetails/14850/Idogen 

Redeye:

Senaste analysuppdateringen (1 november 2018) finns tillgänglig här: https://www.redeye.se/company/idogen/581542/idogen-preparations-and-capital-raise-agenda 

Biostock:

Senaste analysuppdateringen (30 oktober 2018) finns tillgänglig här: https://www.biostock.se/2018/10/analysuppdatering-idogen-signalerar-god-potential-pa-lang-sikt/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument