Nordea markets publicerar ny analys av Idogen AB


Nordea Markets analytiker Klas Pyk följer och analyserar Idogen AB. En ny uppdaterad analys är nu publicerad på hemsidan och kan även läsas
här. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Bifogat dokument

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.