Marknadsmeddelande 224/16 – Sista dag för handel med teckningsoption TO 1 i Idogen AB är den 27 september 2016

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: IDOGEN TO 1
ISIN-kod: SE0006887394
Oderboks ID: 110091 
Sista handelsdag: 27 september 2016

Stockholm den 23 september 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Bifogat dokument