Marknadsmeddelande 203/17 – Information om teckningsoption IDOGEN TO2 i Idogen AB

Första dag för handel med teckningsoptioner IDOGEN TO2 är den 31 juli 2017.

En teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3-18 maj, 2018.

Sista dag för handel är den 16 maj 2018.

Information om optionen:

Kortnamn: IDOGEN TO2
ISIN-kod: SE0009895618
Orderboks-ID: 141359
Handelsperiod: Den 31 juli 2017 till den 16 maj 2018
Teckningsperiod: Den 3 maj 2018 till den 18 maj 2018
Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen motsvarar 70% av ett volymvägt genomsnitt för Bolagets aktier under perioden 9-27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Stockholm den 19 juli, 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Bifogat dokument