Marknadsmeddelande 202/17 – Sista dag för handel i Idogen AB:s BTU

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, IDOGEN BTU, är den 24 juli 2017.

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: IDOGEN BTU
ISIN-kod: SE0009973308
Orderboks-ID: 137928
Sista handelsdag:         Den 24 juli, 2017.

Stockholm den 19 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Bifogat dokument