Marknadsmeddelande 128/17 – Information om företrädesemission i Idogen AB

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) unitsrätt. Innehav av åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 42,00 sek/st. En (1) unit består av sju (7) aktier samt 7 (sju) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. (7:8 á 6,00 sek)

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 24 maj 2017 till och med den 8 juni 2017.

De betalda tecknade units kommer handlas från och med den 24 maj fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 24 maj 2017 till och med den 12 juni 2017.

Information om uniträtten:

Kortnamn: IDOGEN UR
ISIN-kod: SE0009973290
Orderboks-ID: 137927       
Första handelsdag: Den 24 maj 2017
Sista handelsdag: Den 8 juni 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: IDOGEN BTU
ISIN-kod: SE0009973308
Orderboks-ID: 137928
Handelsperiod: Den 24 maj 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 16 maj 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Bifogat dokument