Lars Hedbys säger upp sig som vd i Idogen

REGULATORISK


Lars Hedbys har informerat styrelsen att han säger upp sig efter fem år som vd. Han kommer att kvarstå under en kortare övergångsperiod för att säkerställa kontinuitet i företagets verksamhet. Styrelsen har inlett processen med att utse en efterträdare.

Lars Hedbys är en av Idogens medgrundare och har genom åren haft olika roller, de senaste fem åren som vd. Arbetet med att identifiera en ny teknologi har nu framgångsrikt avslutats, vilket gör att bolaget har passerat denna milstolpe i det fortsatta arbetet för utvecklingen av en ny cellterapibehandling med syfte att skapa immunologisk tolerans.

”Lars Hedbys har tagit bolaget genom ett stort antal utmaningar. Vi har precis gått i mål med den första milstolpen och går nu in i nästa utvecklingsfas. Jag har full respekt för att Lars Hedbys nu anser tiden mogen att lämna och vill å styrelsens vägnar tacka för hans insatser under alla år. Vi arbetar nu för att inom kort ha ett nytt ledarskap på plats” säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Idogen.

”Efter 5 år som vd och med en ny toleransinducerare som kan bära vår cellterapi, är det en bra tid att lämna över stafettpinnen till nästa person. Idogen är ett fantastiskt företag med ett mycket starkt team och jag är övertygad om att det skall bli en framgångsrik fortsättning ” säger Lars Hedbys, vd i Idogen.

”Arbetet med att rekrytera en efterträdare har getts till rekryteringsfirman Häger & Carlsson. Vi har som ambition att hitta en efterträdare till Lars Hedbys under sommaren” avslutar Agneta Edberg.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: (0)70 555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument