Kontakta oss

Idogen AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Tel: +46 (0) 46 275 63 30 (Växel)
E-post: info at idogen dot com

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.