Japanska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Japanska patentverket har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 2013-546073. Patentet tillhör Idogens andra patentfamilj och ger ett brett skydd för Idogens teknologi. Formellt godkännande kommer att erhållas efter att Idogen har betalat de officiella avgifterna under kommande veckor.

”Genom att ytterligare en stor marknad för vårt tolerogena vaccin nu läggs till patentportföljen stärks våra framtida möjligheter. Beslutet innebär en tydlig värdeökning av vår produktportfölj”, kommenterar VD Lars Hedbys. ”Det är mycket glädjande att japanska patentverket avser bevilja detta patent.” 

Ett godkänt patent ger skydd för teknologin i 20 år från datumet för inlämning av PCT-ansökan, vilket innebär att Idogens patent kommer att ge skydd i Japan till och med år 2031. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ. Relaterade patentansökningar i denna patentfamilj är under handläggning i Kanada, Europa och USA. Idogens första patentfamilj täcker ytterligare aspekter av att använda zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ och är hittills godkänd i Europa. 

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016. 

Bifogat dokument