Presentationer

Stora Aktiedagen i Göteborg, 4 november 2019

Aktiedagen i Lund, 29 januari 2019

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient