Presentationer

Presentation vid Stora Aktiedagen i Stockholm, 26 november 2018:

Presentation vid Stora Aktiedagen i Göteborg, 12 november 2018:

Presentation vid BioStock Life Science Summit, 25 oktober 2018:

Presentation vid Sedermeradagen i Göteborg, 11 oktober 2018:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient