Presentationer

Presentation vid BioStock Life Science Summit, 25 oktober 2018:

Presentation vid Sedermeradagen i Göteborg, 11 oktober 2018:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient