Investerarkontakt

Lars Hedbys, VD

E-mail: lars dot hedbys at idogen dot com
Tel: 046 – 275 63 30

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient