Företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Idogen har uppnått goda forskningsresultat inom hemofili A (blödarsjuka) och erhållit särläkemedelsstatus från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel. Bolaget har genomfört en kapitalisering för att säkerställa långsiktig finansiering av fas I/IIa-studier inom hemofili A samt fas I/IIa-studier av en andra indikation. Kapitaliseringen genomfördes i form av en företrädesemission av “units” bestående av aktier och två serier av teckningsoptioner med olika löptid. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjöds att teckna i emissionen.

Intervju med VD Lars Hedbys angående företrädesemissionen, 18 april 2017 resp. investerarpresentation i Göteborg den 18 maj 2017: