Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient