Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018: 12 februari 2019

Delårsrapport Q1 2019: 7 maj 2019

Delårsrapport Q2 2019: 20 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019: 22 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019: 11 februari 2020

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient