Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2019: 20 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019: 22 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019: 11 februari 2020

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient