Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019: 29 januari 2020

Delårsrapport januari – mars (Q1) 2020: 12 maj 2020

Delårsrapport januari – juni (Q2) 2020: 25 augusti 2020

Delårsrapport januari – september (Q3) 2020: 23 oktober 2020

Bokslutskommuniké 2020: 9 februari 2021