Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020: 9 februari 2021

Delårsrapport januari – mars (Q1) 2021: 11 maj 2021

Delårsrapport januari – juni (Q2) 2021: 24 augusti 2021

Delårsrapport januari – september (Q3) 2021: 26 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021: 8 februari 2022