Analytiker

På uppdrag av Idogen följs bolaget av följande analytiker:

Redeye

Ludvig Svensson, redeye.se

Senaste analysuppdateringen (publicerad 1 november 2019) finns tillgänglig här:
https://www.redeye.se/research/584578/idogen-way-forward

Mathias Spinnars, redeye.se

Analysuppdateringen (publicerad 1 november 2018) finns tillgänglig här:
https://www.redeye.se/company/idogen/581542/idogen-preparations-and-capital-raise-agenda