Aktieinformation

Idogen är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Se information om aktien här

Insynspersoner och transaktioner

Anmälan om insynshandel som överstiger 5000 Euro per kalenderår i Idogen ska från och med 2016-07-03 göras till Finansinspektionen och till Idogen på insynsanmalan at idogen dot com.
Se Finansinspektionens insynsregister här:

Finansinspektionens insynsregister

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient