Aktieinformation

Idogen är noterat på Spotlight Stock Market. Se information om aktien här:
Spotlight Stock Market

Insynspersoner och transaktioner

Anmälan om insynshandel som överstiger 5000 Euro per kalenderår i Idogen ska från och med 2016-07-03 göras till Finansinspektionen och till Idogen på insynsanmalan at idogen dot com.
Se Finansinspektionens insynsregister här:

Finansinspektionens insynsregister

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.