Ägare

De tio största delägarna per 30 september 2022

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension AB 8 125 312 11,21%
Joakim Söderström 2 700 000 3,72%
Peter Thurner 1 600 000 2,21%
Balticum Invest AB 1 547 826 2,13%
Anders Johansson 1 500 000 2,07%
Håkan Blomqvist 1 448 949 2,00%
Semelin kapitalförvaltning 1 435 325 1,98%
Nordnet pension 1 398 996 1,93%
Niklas Wallet 1 400 000 1,93%
Handelsbanken Liv 1 221 264 1,68%
Totalt, 10 största aktieägare 22 377 672 30,86%
Totalt övriga 50 129 533 69,14%
Totalt antal aktier 72 507 205 100,00%