Ägare

De tio största delägarna per 30 september 2020

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza Pension AB 530 069 5,81%
Danske Bank Luxemburg 489 200 5.36%
Tobias Ekman 250 000 2,74%
Christer Jansson 193 141 2,12%
Elias Tezaris 158 669 1,74%
Mikael Mathiasson 158 056 1,73%
Per Eliasson 117 301 1,29%
Gunvald Berger 109 008 1,2%
Swedbank försäkringar 103 504 1,13%
Nils Berntsson 100 000 1,10%
Totalt, 10 största delägarna 2 209 740 24,23%
Summa, övriga 6 911 914 75,77%
Totalt antal aktier 9 121 654 100,00%