Ägare

De tio största delägarna per 31 mars 2020

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension AB 3 399 595 3,73%
Kronolund AB 1 000 000 1,10%
Tobias Ekman 800 000 0,88%
Leif G. Salford inkl. bolag 783 010 0,86%
Swedbank försäkringar 684 979 0,75%
Hans Olov Sjögren 680 190 0,75%
Nordnet pension 602 598 0,66%
Per Eliasson 586 499 0,64%
Dennis Gustavsson 543 575 0,60%
Nils Berntsson 500 000 0,55%
Totalt, 10 största delägarna 9 580 446 19,76%
Summa, övriga 38 911 087 80,24%
Totalt antal aktier 48 491 533 100,00%