Ägare

De tio största delägarna per 30 juni 2020

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Danske Bank Luxemburg 903 653 9,91%
Avanza Pension AB 617 052 6,76%
Tobias Ekman 200 000 2,19%
Daniel Karlsson 175 000 1,92%
Elias Tezaris 174 171 1,91%
Gundvald Berger 118 353 1,3%
Per Eliasson 117 301 1,29%
Semelin kapitalförvaltning 109 008 1,2%
Christer Jansson 105 117 1,15%
Nils Berntsson 100 000 1,10%
Totalt, 10 största delägarna 2 619 655 28,72%
Summa, övriga 6 501 999 71,28%
Totalt antal aktier 9 121 654 100,00%