Ägare

De tio största delägarna per 30 juni 2022

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension AB 6 921 135 9,55%
Nordnet pension 5 306 511 7,32%
Balticum Invest AB 1 547 826 2,13%
Semelin kapitalförvaltning 1 435 325 1,98%
Niklas Wallet 1 406 169 1,94%
Peter Thurner 1 400 000 1,93%
Handelsbanken Liv 1 221 264 1,68%
Tobias Ekman 1 120 000 1,54%
Våge Svensson 1 099 997 1,52%
Håkan Blomqvist 1 004 500 1,39%
Totalt, 10 största aktieägare 22 462 727 30,98%
Totalt övriga 50 044 478 69,02%
Totalt antal aktier 72 507 205 100,00%