Ägare

De tio största delägarna per 31 mars 2021

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension 1 960 518 10,75%
Zhang Linfan 1 100 000 6,03%
Rothheseey Ltd 944 025 5,17%
Gunvald Berger 581 056 3,19%
John Larsson 477 676 2,62%
Danske Bank Luxemburg 381 393 2,09%
Nordnet pension 326 753 1,79%
Per Eliasson 296 177 1,62%
Semelin kapitalförvaltning 285 476 1,56%
Handelsbanken Liv 277 234 1,52%
Totalt, 10 största delägarna 6 630 247 36,34%
Summa, övriga 11 613 061 63,66%
Totalt antal aktier 18 243 308 100,00%