Ägare

De tio största delägarna per 31 december 2019

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension AB 4 110 675 8,48%
John Fällström 2 379 143 4,91%
Kronolund AB 1 000 000 2,06%
Tobias Ekman 800 000 1,65%
Leif G. Salford inkl bolag 783 010 1,61%
Hans Olov Sjögren 680 190 1,40%
Per Eliasson 586 499 1,21%
Nordnet pension 575 478 1,19%
Nils Berntsson 500 000 1,03%
Swedbank försäkringar 488 017 1,01%
Totalt, 10 största delägarna 10 914 995 22,51%
Summa, övriga 37 576 538 77,49%
Totalt antal aktier 48 491 533 100,00%