Ägare

De tio största delägarna per 31 mars 2021

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Formue Nord 1 960 518 10,75%
Tobias Ekman 1 100 000 6,03%
Avanza Pension AB 944 025 5,17%
Zhang Linfan 581 056 3,19%
Rotheseey Ltd Bermuda 477 676 2,62%
Gunvald Berger 381 393 2,09%
Johan Larsson 326 753 1,79%
Nordnet Pension 296 177 1,62%
Danske Bank Luxemburg 285 476 1,56%
Semelin kapitalförvaltning 277 234 1,52%
Totalt, 10 största delägarna 6 630 247 36,34%
Summa, övriga 11 613 061 63,66%
Totalt antal aktier 18 243 308 100,00%