Ägare

De tio största delägarna per 30 september 2021

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension AB 1 506 331 8,26%
Tobias Ekman 1 120 000 6,14%
Nordnet pension 525 915 2,88%
Rotheseey Ltd Bermuda 476 009 2,61%
Danske Bank Luxemburg 383 263 2,10%
Daniel Karlsson 348 800 1,91%
Gunvald Berger 343 120 1,88%
Elias Tezaris 291 874 1,60%
Semelin kapitalförvaltning 277 234 1,52%
Handelsbanken Liv 257 091 1,41%
Totalt, 10 största delägarna 5 529 637 30,31%
Summa, övriga 12 713 671 69,69%
Totalt antal aktier 18 243 308 100,00%