Certified advisor

Arctic Securities AS, filial Sverige

Tel: +46 (0) 8 446 860 80

Adress: Regeringsgatan 38, 111 56  Stockholm

http://www.arctic.com

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.