Inbjudan till Idogens investerarträffar i september 2016

Datum och   tid Arrangör Plats Anmälan
19 september 2016, kl. 18:00-18:30 Aktiespararna Stockholm Vasa och Financial Stockholm Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida 
20 september 2016, kl. 18:00-20:30 Sedermera Fondkommission Flädie Mat och Vingård, Flädie Mejeriväg 19, Bjärred Anmälan sker till anmalan@sedermera.se 
23 september 2016, kl. 11:45-13:00 Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36, Göteborg Anmälan sker till anmalan@sedermera.se 

Bifogat dokument

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.