Idogens investerarträffar i mars/april

Idogens VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget på Sedermeradagen i Lund den 16 mars och på företagsträff hos Aktiespararna Burlöv den 20 april. För mer information om träffarna, se nedan.

Sedermeradagen i Lund
Datum: 16 mars 2016
Tid: 7.45‒19.00 (Idogen presenterar kl. 13.10‒13.40)
Plats: Medicon Village, Lund
Anmälan görs på Sedermeradagens webbplats.

Aktiespararna Burlöv
Datum: 20 april 2016
Tid: 19.00‒21.00
Plats: Lindhaga Församlingshem, Åkarp
Anmälan görs på Aktiespararnas webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com