Idogens investerarträffar i oktober-november 2018


BioStock Life Science Summit i Lund, 25 oktober

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2018, kl 13:25-13:45

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Arrangör: BioStock, för mer information samt anmälan, besök: summit.biostock.se 

Sedermeradagen i Stockholm, 7 november

Tid: Onsdagen den 7 november 2018, tid meddelas senare

Plats: Waterfront Congress Center, Stockholm

Arrangör: Sedermera Fondkommission, för mer information samt anmälan, besök: sedermera.se

Stora aktiedagen Göteborg, 12 november

Tid: Måndagen den 12 november 2018, kl 15:40-16:10 

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg 

Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se

Aktiekvällen i Lund, 15 november

Tid: Torsdagen den 15 november 2018, kl 18:00-18:30

Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund 

Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se 

Stora aktiedagen Stockholm, 26 november

Tid: Måndagen den 26 november 2018, kl 11:20-11:50

Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 

Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: aktiespararna.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument