Idogens investerarträffar i november-december 2021

Under november och december 2021 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) vd Anders Karlsson att presentera bolaget vid ett flertal investerarträffar i digitalt format. I samband med dessa möten ges en bolagsuppdatering samt efter följande frågor från mötets moderatorer.

Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.

Redeye Life Science Day
Datum: Torsdagen den 11 november 2021, kl 11:00
Plats: Sänds live samt on demand på redeye.se
Arrangör: Redeye, för mer information samt anmälan, besök: redeye.se

Erik Penser Bank Bolagsdag
Datum: Torsdagen den 25 november 2021, kl 13:05
Plats: Sänds live samt on demand på Penser Play (Youtube kanal)
Arrangör: Erik Penser Bank, för mer information samt anmälan, besök penser.se

Stora aktiedagen Stockholm
Datum: Torsdagen den 2 december 2021, kl 11:00
Plats: Sänds live samt on demand på Aktiespararnas Youtube-kanal samt aktiespararna.se
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Telefon: +46 (0)70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 11:00 CEST.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument