Idogens investerarträffar i januari-mars 2018

Under januari till mars 2018 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.


Årsmöte och Aktieträff i Rättvik, 17 januari

Tid: Onsdagen den 17 januari 2018, kl 19:00-21:00

Plats: Kyrkvägen 2, Rättvik

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/arsmote-aktietraff_Rattvik


Aktiedagen i Lund, 30 januari

Tid: Tisdagen den 30 januari 2018, kl 14:30-15:00

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-30-januari


Biotech and Money World congress i London, 5-6 februari

Tid: Måndag-tisdag den 5-6 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: 200 Aldersgate, St. Pauls, London

För mer information samt anmälan, besök: http://www.biotechandmoney.com/world-congress


Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm
, 21 februari

Tid: Onsdagen den 21 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Financial Hearings, Börsveckan och Placera

För mer information samt anmälan, besök: https://financialhearings.com/


Aktiedagen i Stockholm, 5 mars

Tid: Tisdagen den 5 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Lifesciencedagen
i Göteborg, 7 mars

Tid: Torsdagen den 7 mars 2018, kl 11:45

Plats: Wallenberg Conference Centre, Medicinaregatan 20 A, på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Arrangör: InWest corporate finance och Finwire

För mer information samt anmälan, besök: http://www.lifesciencedagen.se/


Aktiedagen i Jönköping, 13 mars

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Högskolan, Gjuterigatan 5, Högskoleområdet, Hus A, Jönköping

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Aktiekväll i Helsingborg, 26 mars

Tid: Måndagen den 26 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Se nyhetsbrev

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar: