Idogens investerarträffar hösten 2015

Idogens VD Lars Hedbys presenterar bolaget på företagsträff hos Aktiespararna Mellanskåne den 21 oktober och på Sedermeradagen i Stockholm den 17 november. För mer information om träffarna, se nedan.

Aktiespararna Mellanskåne
Datum: 21 oktober 2015
Tid: 18.30
Plats: Bilmånsson (Volvohuset), Vikhemsgatan 1, Eslöv
Anmälan görs på Aktiespararnas webbplats.

Sedermeradagen i Stockholm
Datum: 17 november 2015
Tid: 7.30‒19.00 (Idogen presenterar kl. 15.30‒16.00)
Plats: Radisson Blu Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Anmälan görs på Sedermeradagens webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sort vita blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till patienten. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com