Idogen tecknar samarbetsavtal för produktion av cellterapi inom hemofili

REGULATORISK

Idogen AB (Spotlight Stock Market: IDOGEN) meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal kring produktion med Radboud University Medical Center i Nederländerna, ett universitet som är världsledande inom området och som har 20 års erfarenhet av tillverkning av cellterapi. Samarbetet utgör ett viktigt steg i att anpassa och skala upp tillverkningen av företagets cellterapiprodukter inför start av kliniska prövningar.

 

Syftet med samarbetet är att på ett effektivt sätt anpassa Idogens teknologiplattform för klinisk användning samt att säkerställa ändamålsenlig tillverkning av bolagets tolerogena cellterapi som utvecklas för behandling av antikroppar mot biologiska läkemedel, organavstötning efter transplantation och autoimmuna sjukdomar.

Professor Jolanda de Vries och hennes medarbetare på Radboud University Medical Center, beläget i Nijmegen, Nederländerna, är världsledande inom området och har under mer än tjugo år bedrivit forskning och arbetat praktiskt med tillverkning av cellterapi baserad på dendritiska celler, främst inom onkologi. Deras omfattande kunskaper om att ta en en dendritcell-baserad terapi till patient utgör ett viktigt komplement till den interna kompetens som byggts upp i Idogen.

”Vi har under de senaste månaderna utvärderat bästa väg framåt för tillverkning av vår cellterapi inför start av klinisk prövning och är nu mycket glada över att kunna upprätta detta samarbetsavtal med Radboud University Medical Center. Genom det här avtalet får vi en kostnadseffektiv och flexibel lösning. Samtidigt ger det oss möjlighet att kombinera vår egen upparbetade expertis inom tillverkning av cellbaserade terapier med den världsledande kompetensen och kapaciteten hos vår nya samarbetspartner” säger Anders Karlsson, vd på Idogen AB.

Idogens forskningsteam har nyligen utvecklat en patenterbar, förbättrad cellterapi baserad på dendritiska celler som har en stark toleransinducerande profil . Bolaget arbetar nu med att skala upp produktionsprocessen och upparbeta rutiner för tillverkningen. Det nya samarbetsavtalet innebär att bolaget kan vara redo för att starta kliniska prövningar runt årsskiftet 2020/21.

”Vårt team på Radboud Universitet har framgångsrikt utvecklat ledande cellterapiprojekt under många år, och vi är mycket glada över möjligheten att samarbeta med Idogen. Tillsammans kommer vi att se till att Idogen’s dendritcell-baserade cellterapi kan användas i klinik för att, till att börja med, behandla hemofilipatienter” säger Jolanda de Vries, professor i immunologi, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, vid Radboud University Medical Center.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november, 2019.

 

Bifogat dokument