Idogen stärker sitt vetenskapliga råd

Richard Williams, senior forskare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxfords universitet och Rolf Ljung, professor i pediatrik vid Lunds universitet och överläkare i pediatrisk hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes universitetssjukhus har knutits till Idogens vetenskapliga råd. Rådet har sitt första möte i slutet av oktober och kommer att få en viktig roll för vetenskaplig och klinisk återkoppling på Idogens forskningsplaner. Rolf Ljung som är en auktoritet inom blödningssjukdomar, kommer även att vara rådgivare vid utformningen av Idogens kliniska program inom blödarsjuka.

”Richard Williams och Rolf Ljung är erkänt framstående experter inom viktiga indikationsområden för Idogen. Deras kunskap och erfarenheter kommer att bli mycket värdefulla för vår fortsatta utveckling.” kommenterar Lars Hedbys, VD för Idogen AB.

Professor Rolf Ljungs forskning är inriktad på blödnings- och koagulationssjukdomar hos barn. Ett viktigt arbete har varit att kartlägga den genetiska variationen av sjukdomen, bland annat för att kunna förutsäga risken för att en blödarsjuk person ska utveckla antikroppar mot sin behandling. Rolf Ljung är även vetenskaplig ordförande för ”European Paediatric Network for Haemophilia Management” (PedNet) och ”International Network on Pediatric Hemophilia” (INPH).

Richard Williams är senior forskare och gruppledare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxfords universitet, och bedriver framstående grundforskning om enzymet IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy Institute är ett världsberömt institut inom reumatid artrit och forskning därifrån har lett till utveckling av den viktigaste läkemedelsbehandlingen av reumatoid artrit. Richard Williams utsågs nyligen till redaktör för den vetenskapliga tidskriften Arthritis Research & Therapy.

Idogens vetenskapliga råd består sedan tidigare av:

• Leif Salford, senior professor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds universitet, en av grundarna till Idogen och ordförande i det vetenskapliga rådet.

• Peter Ericsson, Chief scientific officer och forskare med särskilt fokus på dendritceller och immuntolerans vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Biomedicinskt centrum, Lunds universitet.

• Hans-Olov Sjögren, professor emeritus i tumörimmunologi vid Lunds universitet och en av grundarna till Idogen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sort vita blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till patienten. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com