Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att de avser att bevilja Idogens patentansökan. I januari 2017 beviljades bolagets tolerogena vaccinteknologi patent i Japan och en relaterad ansökan godkändes för beviljande i Europa. Patentet i USA kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Amerikanska patentverket (USPTO) har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar eller bortstötning av transplanterade organ. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2031, men kan komma att bli något längre om justering görs för försening i handläggningen hos patentverket.

Relaterade ansökningar har beviljats i Japan och fått ”Notice of Intention to Grant” i Europa i januari 2017. Ytterligare en relaterad ansökan är under handläggning i Kanada. Det godkända patentet kommer att komplettera det japanska patentet i denna familj och ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013.

”Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform i USA. Det är en betydande marknad som står för 40% av den globala läkemedelsmarknaden och är viktig för innovativa behandlingar såsom vår. Beslutet att det amerikanska patentverket avser att bevilja vårt patent är mycket glädjande”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017.