Idogen signerar avtal med global kontraktforskningspartner

Idogen startar nu samarbetet för att tillverka bolagets läkemedelskandidat zebularin i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP), med ett globalt ledande kontraktsforskningsföretag. Zebularin i GMP-kvalitet är nödvändigt för prekliniska säkerhetsstudier av bolagets tolerogena dendritiska celler och för den kommande första kliniska studien, vilken bolaget beräknar att inleda under 2018. Idogen har gjort en kvalitetsgranskning på plats hos Advinus och säkerställt att nödvändiga myndighetskrav uppfylls.

Den framgångsrika proof-of-concept-studien i humana celler har tillsammans med den lyckade kapitaliseringen senast lett till att vi nu tar ytterligare ett steg mot att kunna producera vårt tolerogena vaccin. Med avtalet klart för GMP-tillverkning av zebularin innebär det att vi följer den kommunicerade tidplanen för utvecklingen mot kliniska studier och en behandling av svårt blödarsjuka patienter med antikroppar mot faktor VIII.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Advinus Therapeutics

Advinus är ett kontraktforskningsbolag (CRO) med en bredd av tjänster, inom områdena preklinisk toxikologitestning, kemisk processutveckling, analytisk forskning och utveckling, läkemedelsmetabolism och farmakokinetik för läkemedels- och bioteknikindustrin. Bolaget har över 24 års erfarenhet av studier i enlighet med globala regelverk för läkemedelstillverkning. För mer information om Advinus Therapeutics, se http://www.advinus.com.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016. 

Bifogat dokument