Idogen rekryterar ny Chief Medical Officer

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att Christina Brattström har utsetts till Chief Medical Officer. Hon har en gedigen erfarenhet inom klinisk utveckling av transplantationsläkemedel och över 20 års erfarenhet från ledande medicinska roller i internationella läkemedelsbolag. Christina Brattström kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och tillträder sin position den 1 april 2020.

Christina Brattström är läkare och har en forskarutbildning från Karolinska Institutet där hon var verksam som docent och ansvarig för kliniska läkemedelsprövningar inom transplantationsmedicin. Sedan 2000 har hon haft flera ledande positioner inom läkemedelsindustrin och kommer att bidra med en bred erfarenhet från såväl klinisk utveckling som den regulatoriska sfären. Christina Brattström har tidigare arbetat på Wyeth i roller som Medical Advisor samt Head of CRA Group med ansvar för kliniska prövningar. Vidare har Christina arbetat på Abbot som Medical Director och chef för en av bolagets Regulatory Affairs-grupper. Hon kommer närmast från läkemedelsbolaget Bayer AB där hon har varit Scandinavian Medical Director som bland annat haft medicinskt ansvar för hemofililäkemedel.

”Vi är mycket glad och stolta över att Christina Brattström har accepterat rollen som Chief Medical Officer på Idogen. Hennes breda erfarenhet inom transplantationsområdet, kliniska prövningar och biologiska läkemedel blir ett viktigt tillskott för vårt bolag”, säger Idogens vd, Anders Karlsson.

Christina Brattström kommer att ta plats i den utvecklingsgrupp som förbereder Idogens tolerogena cellterapi för kliniska studier. Den första studien av bolagets längst framskridna projekt, IDO-8, förväntas kunna starta i början av 2021. IDO-8 kommer att utvärderas i patienter med svår hemofili A som har utvecklat antikroppar mot faktor VIII-behandling.

”Idogens teknologi har potential att revolutionera behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens immunförsvar slutat agera för patientens bästa, och jag ser fram emot att kunna bidra med mina kunskaper om applicerad transplantationsimmunologi och klinisk utveckling”, säger Christina Brattström, tillträdande CMO på Idogen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument