Idogen rapporterar viktigt genombrott – positiva resultat från proof-of-concept-studie i humana celler

Idogen AB (”Idogen”) rapporterar att bolaget gjort ett genombrott i utvecklingsarbetet av bolagets tolerogena vaccin. Idogen har nu i en proof-of-concept-studie visat att bolagets teknologi framgångsrikt kunnat överföras till humana celler. Dessa positiva resultat utgör ett avgörande steg i utvecklingen av ett tolerogent vaccin och ett viktigt steg närmare behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat faktor VIII-antikroppar.

Idogen har med denna proof-of-concept-studie framgångsrikt lyckats programmera om humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler. Dendritcellerna har i provrörsförsök efter zebularinbehandling visats hämma aktivering av andra immunceller. Försöken har upprepats med immunceller från ett flertal personer. Resultaten är ett viktigt fundament för den fortsatta utvecklingen av ett tolerogent vaccin.

Idogens utvecklingsstrategi är att som första indikation behandla patienter med blödarsjuka (hemofili A) som utvecklat antikroppar mot sitt livsviktiga läkemedel koagulationsfaktor VIII. Bolaget har sedan tidigare i djurmodell av hemofili A visat att teknologin ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Idogen har därefter arbetat vidare med att överföra teknologin till människa.

”Att vi lyckats ta fram humana tolerogena dendritiska celler är en stor framgång för oss. Vi har tidigare visat proof-of-concept i en djurmodell – nu har vi tagit nästa kliv och visat proof-of-concept i provrörsförsök med celler från människa. Detta framsteg är en viktig milstolpe och innebär att bolaget tagit ett avgörande steg närmare en behandling för svårt blödarsjuka patienter som drabbats av immunreaktion mot sin livsviktiga faktor VIII.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com